Provinciale controleactie op beveiligingsmiddelen in het verkeer

BRUSSEL, 04/09/2020. – In de provincie Antwerpen zal de politie gedurende de volledige week van 7 september op verschillende plaatsen controleren of bestuurders en passagiers de nodige beveiligingsmiddelen dragen. De politieacties sluiten naadloos aan op de preventieve campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) rond het thema ‘kinderzitjes’ die van 3 augustus tot 6 september 2020 liep. De laatste controles eindigen op 11 september en zullen zich richten op álle beveiligingsmiddelen in het verkeer.

black car headrest

Uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) blijkt dat maar 1 op de 5 kinderen (21%) in Vlaanderen correct is vastgeklikt in de auto. Dat houdt enorme risico’s in op zware verwondingen bij een ongeval. Daarom lanceerde de VSV in augustus en september 2020 een sensibiliseringscampagne over kinderzitjes. Tijdens het verkeersoverleg met alle politiediensten in de provincie Antwerpen werd afgesproken om deze preventieve campagne te laten volgen door een week van verhoogde politieaandacht, niet enkel voor kinderen die correct zijn vastgeklikt in de wagen maar voor álle vormen van beveiliging in het verkeer.

Meer bepaald zal er tijdens de week van 7 tot en met 11 september extra gecontroleerd worden op het dragen van volgende beveiligingsmiddelen:

  • Gordel: Het dragen van de gordel is wettelijk verplicht voor alle inzittenden (behalve in een aantal uitzonderingen) en is in de eerste plaats noodzakelijk voor de eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van de anderen in de wagen.
  • Kinderzitjes: Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner van 1,35m moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Kinderen jonger dan 18 jaar en groter dan 1,35m moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem of de gordel dragen.
  • Valhelm: De bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen, zonder passagiersruimte, moeten een valhelm dragen. Bestuurders van speed pedelecs hebben de keuze tussen een bromfietshelm of een fietshelm.
  • Beschermende motorkleding: Bestuurders en passagiers van motorfietsen dragen naast de valhelm ook een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall, handschoenen en laarzen of bottines die de enkels beschermen.

Met deze provinciale controleactie willen de politiediensten in de provincie Antwerpen tonen dat zij zich mee scharen achter méér veiligheid in het verkeer. Op die manier ondersteunen ze ook de wens van Gouverneur Cathy Berx om permanent te werken aan meer verkeersveiligheid in de provincie.

Nog te vaak hadden ongevallen in het verkeer – soms met dodelijke afloop – voorkomen kunnen worden als men beter beschermd was geweest. “Het is maar een kleintje om altijd de gordel of helm aan te hebben of om kinderen op de juiste manier in de auto te laten plaatsnemen. Nog te vaak wordt er te nonchalant omgegaan met die vormen van veiligheid. Het is een mentaliteit die jammer genoeg soms dramatische gevolgen heeft. Maar mentaliteiten kúnnen omgeturnd worden. Als politie willen wij zo ons steentje bijdragen en gedurende een volledige week actief aandacht vragen voor deze problematiek”, aldus Jean-Claude Gunst, bestuurlijk directeur-coördinator van de Federale Politie Antwerpen, die de verschillende lokale politieacties provinciaal ondersteunt en coördineert.

Deze actie wordt gecoördineerd door de Coördinatie- en steundirectie (CSD) van de Federale Politie in Antwerpen. Een 20-tal lokale Antwerpse politiezones en de Antwerpse Scheepvaartpolitie (SPN) zullen controles op hun grondgebied uitvoeren. Na de actieweek zullen de resultaten gecommuniceerd worden.

De Coördinatie en steundirectie (CSD) Antwerpen is een afdeling van de Federale Politie. In elk arrondissement van ons land is zo’n CSD gevestigd, onder leiding van een directeur-coördinator. Deze dienst zorgt ervoor dat – op bovenlokaal niveau – alle voorbereidende maatregelen worden genomen om grootschalige acties, gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen. Ook de Informatie- en Communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) en het Interventiekorps (CIK) vallen onder deze directie.