Resultaten controleactie zwaar vervoer op de E40 in Wetteren

Op donderdag 16 februari hebben politie, douane en inspectiediensten een uitgebreide ‘Albatross’-controleactie gehouden langs de E40 in Wetteren. 128 vrachtwagens en bussen werden aan een grondige controle onderworpen. Dankzij de vlotte samenwerking tussen de controlerende instanties en de inzet van een aantal technologische snufjes, kwamen 163 inbreuken aan het licht.  

 

Federale en lokale politiediensten, douane, verschillende inspectiediensten, de European Labour Authority (ELA) en inspecteurs uit Nederland en Denemarken: het was een stevige delegatie die donderdag postvatte op de snelwegparkings langs de E40 in Wetteren. Gecoördineerd door de Oost-Vlaamse Wegpolitie en onder toeziend oog van het parket en arbeidsauditoraat van Oost-Vlaanderen hielden zij er een uitgebreide controleactie, gericht op vrachtwagens en bussen.  

128 voertuigen werden er doorheen de dag uit het verkeer gehaald en aan een controle onderworpen. Die controles hadden betrekking op verschillende aspecten van het zwaar vervoer: de tachograaf, AdBlue, de regelgeving rond personenvervoer, alcohol en drugs, de sociale wetgeving, … Dergelijke acties worden deze week georganiseerd in heel Europa, in het kader van de actieweek ‘Truck & Bus’ van Roadpol, het Europese netwerk van wegpolitiediensten.

Nieuwe technologie helpt controleurs op het terrein

Tijdens deze ‘Albatross’-actie testte de Federale Wegpolitie een DSRC-antenne, een primeur in België. Deze antenne, die enkele kilometers eerder langs de E40 werd opgesteld, kan vanop afstand een aantal basisgegevens uit de tachograaf van voorbijrijdende vrachtwagens uitlezen. Via een aan de antenne geconnecteerde smartphone en een handige kleurencode ziet de politie in één oogopslag welke voertuigen mogelijks niet in orde zijn. Deze vrachtwagens werden gericht uit het verkeer gehaald voor een grondigere controle van (onder andere) de tachograaf.

Ook andere technologische hulpmiddelen werden ingezet om de controles te faciliteren. Zo gebruikte de Vlaamse Belastingdienst een ‘snuffelauto’, een wagen die al rijdend de uitstoot van andere voertuigen checkt en zo indicaties van emissiefraude kan opsporen. Ook deze voertuigen konden vervolgens gericht uit het verkeer worden gehaald voor een grondigere controle.  

De douane was aanwezig met een bagagescanner voor de controles op personenvervoer. Er gebeurden 434 scans, verspreid over 8 bussen. Er werd 1 overtreding op het invoeren van voeding vastgesteld en er werd 1 voertuig getakeld wegens een openstaande boete. 19 voertuigen werden op rode diesel gecontroleerd, 11 voertuigen bleken in orde, voor 8 voertuigen is er bijkomend onderzoek nodig.  

Resultaten

In totaal werden 163 inbreuken vastgesteld. Het ging onder meer om:  

  • 20 overtredingen op de rij- en rusttijden of het gebruik van de tachograaf
  • 2 gevallen van AdBlue-fraude
  • 12 inbreuken met betrekking tot ladingzekering
  • 3 inbreuken op de terugkeerplicht van buitenlandse vrachtwagens (vrachtwagens moeten minstens elke acht weken terugkeren naar het land van vestiging van de firma)
  • 2 inbreuken op de terugkeerplicht van buitenlandse chauffeurs (vrachtwagenbestuurders moeten minstens elke vier weken de kans krijgen om naar huis te gaan)
  • 1 chauffeur had geen geldig rijbewijs
  • 1 chauffeur legde een positieve alcoholtest af
  • 3 chauffeurs werden betrapt op het gebruik van een gsm
  • 15 inbreuken op de sociale wetgeving (illegale tewerkstelling, zwartwerk, sociale fraude)

In totaal werd voor bijna 72.000 euro aan boetes uitgeschreven, meestal ten aanzien van het transportbedrijf (en dus niet van de chauffeur zelf). Waar nodig, bijvoorbeeld in geval van inbreuken op de sociale wetgeving, zal verder onderzoek worden opgestart.

Deelnemende diensten

Omwille van het grote aantal deelnemende diensten werd deze controleactie ‘Albatross’ gedoopt. “De lange vleugels van de albatros, een sierlijke zeevogel, zorgen voor de grootste spanwijdte van alle nu levende vogels. Onder haar vleugels kan de albatros dus de vele diensten herbergen die deelnemen aan deze actie, en die samen veel meer kunnen bereiken dan alleen,” vertelt Ruben Allaert van de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen. “We hopen dat dit de eerste Albatross-actie van vele mag zijn!”

De actie werd gecoördineerd door de Wegpolitie van Oost-Vlaanderen. Zij werden op het terrein bijgestaan door collega’s van de Federale Wegpolitie van over het hele land, het Interventiekorps (CIK) Oost-Vlaanderen, de Directie hondensteun, politiezones Gent, Brugge, Brakel, Vlaamse Ardennen, Maldegem, Meetjesland, Denderleeuw/Haaltert, Erpe-Mere/Lede en Ronse, de Douane, de Civiele Bescherming, het team verkeerskunde – zwaar vervoer van AWV, de FOD Mobiliteit, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO), Toezicht Sociale Wetten (TSW), Rijksdienst Sociale Zekerheid, Vlaamse Sociale Inspectie, Vlaamse Belastingdienst en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ook de European Labour Authority (ELA) was aanwezig en bood ondersteuning, onder andere in de vorm van tolken die de communicatie met de chauffeurs faciliteerden. In het kader van de implementering van de nieuwe Europese regelgeving die sinds kort van kracht is voor het internationaal wegtransport, en de nodige toelichting die daarover aan de chauffeurs werd gegeven, was deze ondersteuning een echte meerwaarde. Via ELA waren er ook delegaties van politie- en inspectiediensten uit Nederland en Denemarken aanwezig, om expertise te delen en te zien hoe hun Belgische collega’s bij dergelijke controles te werk gaan.

 

Foto's van deze actie zijn beschikbaar via de persdienst.