Vier verdachten veroordeeld in dossier rond kindermisbruik, internationaal onderzoek loopt verder

BRUSSEL, 31/03/2020. - In een omvangrijk onderzoek naar kindermisbruik zijn vandaag vijf verdachten voor de correctionele rechtbank van Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde verschenen. Aansluitend op dit dossier loopt er momenteel een wereldwijd onderzoek naar andere afnemers en slachtoffers van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen in maar liefst 44 landen.

Onderzoek naar de spilfiguren

De correctionele rechtbank van Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde heeft vandaag uitspraak gedaan in één van de grootste kindermisbruikdossiers ooit. De bal ging aan het rollen in 2015 met de aanhouding van een man die op het strand  foto’s nam van naakte spelende kinderen. De politiezone VLAS (Kortrijk – Kuurne – Lendelede) startte een grondig onderzoek en vond daarbij digitale dragers met seksuele misbruikbeelden van minderjarigen. De onderzoekers stelden ook vast dat hun verdachte contact had met een man uit Wetteren, met wie hij beelden uitwisselde.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen startte, in opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen, een onderzoek naar de man uit Wetteren. In opdracht van de onderzoeksrechter te Dendermonde werd een huiszoeking uitgevoerd bij deze man en werd ongeveer 15 terabyte (TB) aan beeldmateriaal aangetroffen. Doorgedreven onderzoek liet toe om nog drie andere belangrijke verdachten in beeld te krijgen.

Vandaag velde de rechtbank te Dendermonde een vonnis waarbij gevangenisstraffen werden toegekend aan vier verdachten. Voor één verdachte werd een college van deskundigen aangesteld.

Internationale samenwerking 

Aangezien het ging om maar liefst 15 TB aan bestanden en vele contacten via het darkweb, was het noodzakelijk dat het aanvankelijke onderzoeksteam werd uitgebreid en een internationale samenwerking werd opgestart. De FGP Oost-Vlaanderen kreeg steun van zowel de FGP West-Vlaanderen als van de PZ VLAS. Intern kreeg het onderzoeksteam van de FGP Oost-Vlaanderen bijstand van onder andere de Regionale Computer Crime Unit (RCCU), het team ‘sociale media’ en een misdrijfanaliste, alsook van de centrale dienst Child Abuse van de Federale Politie. Op internationaal vlak leverde Europol een grote bijdrage in de analyse van de gegevens. Interpol begeleidde de berichten naar de collega’s buiten Europa.

Via de collega’s van Europol, die reeds heel wat expertise bezaten inzake kindermisbruik, werd vastgesteld dat het aangetroffen digitaal materiaal grotendeels ongezien was. Deze hoeveelheid beelden en de kleine kring waarin ze gedeeld werden, werd nog nooit eerder gezien. Het ging om beeldmateriaal van misbruik van baby’s, van slechts enkele maanden oud, tot het misbruik van pubers van 12 à 13 jaar oud. De slachtoffertjes waren voornamelijk van het mannelijke geslacht.

Het gaat om bijzonder zware feiten die, naast een lichamelijk letsel, kunnen zorgen voor ernstige psychologische problemen bij de slachtoffers, die door dit misbruik voor het leven getekend zijn.

Ook getrainde speurders hebben het allesbehalve makkelijk om dagelijks met dergelijke verschrikkelijke beelden en berichten geconfronteerd te worden. Dit was echter noodzakelijk om een correcte weergave te krijgen van de inhoud van het aangetroffen beeldmateriaal.

De internationale samenwerking loopt nog steeds verder, met als doel een maximum aan slachtoffers en verdachten te kunnen identificeren, naast de vijf die vandaag voor de rechter verschenen. 

Speurtocht naar verdachten en slachtoffers in binnen- en buitenland

Bij de verwerking van de foto’s en berichten proberen de onderzoekers zoveel mogelijk slachtoffers en daders te identificeren. De slachtoffers leiden de onderzoekers soms naar de daders en omgekeerd. Voor de slachtoffers is het van groot belang dat de feiten erkend worden en dat de daders gevat worden. Zij zijn voor het leven getekend door het misbruik, waarvan de dader vaak iemand uit hun leefomgeving of zelfs familie is.

De intensieve samenwerking tussen het onderzoeksteam en Europol heeft ertoe geleid dat er tot op heden 110 slachtoffers en 90 verdachten geïdentificeerd werden. Gezien het hier om een wereldwijd netwerk gaat, is de medewerking van buitenlandse politiediensten en gerecht cruciaal.

De relevante informatie werd aan verschillende landen overgemaakt, waar nieuwe onderzoeken werden opgestart of de informatie kon bijdragen tot lopende onderzoeken. In totaal waren wereldwijd meer dan 40 landen bestemmeling en in sommige landen werden verdachten ook reeds veroordeeld. In Australië bijvoorbeeld werd een verdachte veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. In België werden reeds 24 bijkomende verdachten geïdentificeerd, waarvan een aantal al aangehouden zijn.

Omwille van de nog lopende onderzoeken kunnen er geen verdere details gegeven worden over dit dossier. Deze speurtocht loopt nog altijd, waardoor het aantal identificaties ongetwijfeld nog zal oplopen en er nog arrestaties zullen volgen - in België en het buitenland.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen is een tak van de Federale Gerechtelijke Politie. In elk arrondissement van ons land is zo’n FGP gevestigd, onder leiding van een gerechtelijk directeur. De personeelsleden zijn gespecialiseerd in de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals drughandel, mensenhandel en -smokkel, ernstige economische en financiële criminaliteit, rondtrekkende dadergroepen, terrorisme, enzovoort.