Zonale dispatching (ZDP)

Luchtmachtlaan 1
1040 Etterbeek

Telefoon

De leden van de ZDP staan 24u op 24 en 7 dagen op 7 in voor telefonisch onthaal en eerste hulp aan burgers die een 'politie-interventie' aanvragen alsook voor het beheer en de coördinatie van de teams die aanwezig zijn op het grondgebied van onze politiezone. De organieke tabel telt 23 inspecteurs en men doet een beroep op performante tools zoals een netwerk van camera's in volle uitbreiding (camera's grotendeels gefinancierd door de 3 gemeenten), communicatiemateriaal dat constant evolueert en 'up-to-date' gegevensbanken.