Doe jij mee aan de veiligheidsmonitor 2021?

De Veiligheidsmonitor is een bevraging van de bevolking over verschillende veiligheidsthema’s. Het initiatief gaat uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. Burgers kunnen via deze weg hun mening kwijt over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Hiervoor werden 400.000 personen toevalligerwijze geselecteerd. Zij zullen vanaf de week van 18 oktober allemaal een vragenlijst ontvangen.

Veiligheidsmonitor

Ook heel wat inwoners van onze politiezone zullen gevraagd worden hun mening te geven. We hopen dat zij de vragenlijst massaal zullen invullen, want uiteraard zijn lokale politie en onze vier gemeenten benieuwd naar wat onze bewoners over al deze zaken denken. De verzamelde gegevens bevatten immers waardevolle informatie voor de toekomstige uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad. Uw medewerking is dus écht wel van belang!

De inwoners van onze politiezone die via een statistische toevalssteekproef werden geselecteerd mogen vanaf de week van 18 oktober de vragenlijst in de brievenbus verwachten. Antwoorden kan door het invullen van de papieren vragenlijst of online via internet. Bij deze nogmaals een warme oproep om hiervoor zeker wat tijd vrij te maken! De resultaten van de uitgebreide bevolkingsbevraging worden verwacht in het eerste semester van 2022.

Alle info over de veilgiheidsmonitor vind je hier. Ben je benieuwd naar de resultaten van de vorige 'veiligheidsmonitor'? Die vind je hier.