Jelle Cotemans legt eed af als nieuwe korpschef politiezone BoDuKaP

Op 28 maart 2023 heeft hoofdcommissaris Jelle Cotemans de eed afgelegd als nieuwe korpschef van de politiezone BoDuKaP. Hij volgt Kris Vandenberk op, die op 1 mei 2022 een andere uitdaging aanging. In tussentijd werd het korps geleid door hoofdcommissaris Marc Dondeyne als waarnemend korpschef.

KC

Jelle Cotemans maakt de overstap vanuit de politiezone Mechelen-Willebroek waar hij als  adjunct-korpschef verantwoordelijk was voor de coördinatie van de eerstelijnspolitie. Tijdens deze periode behaalde hij zijn directiebrevet voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. Van 2015 tot 2021 was hij achtereenvolgens diensthoofd wijkwerking en diensthoofd openbare orde in de politiezone Mechelen-Willebroek.

Hij startte zijn carrière bij de geïntegreerde politie in 2009 als commissaris tweedelijnspolitiezorg bij de politiezone Berlaar-Nijlen. Voordien werkte Jelle Cotemans -die destijds afstudeerde als licentiaat pedagogische wetenschappen- in de jeugdhulpverlening. Als geen ander erkent hij dan ook het belang van samenwerking tussen politie en partners uit de sociale sector.

Hoofdcommissaris Jelle Cotemans kijkt zijn nieuwe functie enthousiast tegemoet: “Ik woon in Koningshooikt en ken de regio erg goed. Het lijkt mij enorm mooi om in de eigen regio het mandaat van korpschef te kunnen uitoefenen om zo samen met verschillende partners op lokaal niveau een vooraanstaande rol te kunnen spelen op vlak van veiligheid en leefbaarheid. Bovendien hebben mijn voorgangers gezorgd voor een stevig fundament in de politiezone BoDuKaP waarop ik verder kan bouwen.”

Sinds 1 februari werd Jelle Cotemans reeds gedetacheerd naar de politiezone BoDuKaP, waar hij in de afwachting van de start van zijn mandaat, reeds uitgebreid de tijd kon nemen om de politiezone en de medewerkers te leren kennen. Nu hij zijn eed heeft afgelegd, gaat hij officieel van start in de functie als korpschef.

 

Politie in verbinding.

Naast het werken aan een duurzaam personeelsbeleid met een bijzondere aandacht voor integriteit, wil de nieuwe korpschef in de aanpak van de lokale veiligheids- en leefbaarheidsproblemen inzetten op verbinding met de verschillende betrokken actoren.

De uitdagingen voor de toekomst zijn niet mals. Er woedt een ‘war for talent’, ook binnen het politielandschap, en criminaliteitsfenomenen evolueren razendsnel. “De komende jaren zal ik inzetten op moderne technologieën en digitalisering om de strijd tegen de criminaliteit efficiënter te voeren en nog meer informatiegestuurd te werken. Samenwerking met andere politiezones zal nodig zijn om aan alle verwachtingen te kunnen blijven voldoen, maar zonder dat deze samenwerking een sterke nabijheidspolitie dicht bij de burgers in de weg mag staan. Fenomenen als intrafamiliaal geweld, cybercrime, woninginbraken, verkeersveiligheid en de bestuurlijke aanpak van overlastproblemen staan alvast hoog op mijn agenda.”