Resultaten verkeerscontrole 03/07/2019

Op woensdag 3 juli heeft de politiezone BoDuKaP verschillende verkeerscontroles uitgevoerd. Er werden alcohol en drugscontroles gedaan in het kader van de zomer-BOB-campagne, maar ook snelheidscontroles met interceptie.

Resultaten snelheidscontroles

Er werd op twee plaatsen een snelheidscontrole uitgevoerd met interceptie, telkens gedurende anderhalf uur. Deze controles vonden plaats op de Schrieksesteenweg te Putte en op de Mechelbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, waar voor beide een toegestane snelheid is van 70 km/u.

Op de Schrieksesteenweg werden 544 voertuigen gecontroleerd op snelheid en bevonden er zich 6 in overtreding. Deze bestuurders kregen een onmiddellijke inning. De hoogst gemeten snelheid was 93 km/u. Verder werden er nog drie andere overtredingen vastgesteld: 2 inbreuken op het gebruik van de gsm tijdens het sturen en één inbreuk op het niet dragen van de beschermende kledij door een motorrijder.

Op de Mechelbaan werden 1073 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Hierbij waren er 26 in overtreding. Eén bestuurder reed met een snelheid van 125 km/u. Deze bestuurder werd geïntercepteerd en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Bij deze controle werden er nog 13 andere overtredingen vastgesteld: 9 inbreuken op het gebruik van de gsm tijdens het sturen, 1 inbreuk op de inschrijving van het voertuig, 1 inbreuk op de technische eisen van het voertuig en 2 inbreuken op het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Resultaten zomer-BOB

Er werden 270 bestuurders aan een ademtest onderworpen, deze waren allemaal negatief. Daarnaast werden er 2 speekseltesten afgenomen, waarbij 1 bestuurder positief testte op cannabis. Deze bestuurder trachtte eerst de politiecontrole te ontwijken door zijn voertuig aan de kant te plaatsen en met de passagier van plaats te wisselen. Dit werd echter opgemerkt door de politie en het voertuig werd geïntercepteerd. Het rijbewijs van de effectieve bestuurder werd na de positieve speekseltest onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Bij deze controle werd er ook nog 1 inbreuk vastgesteld wegens het niet vastzetten van een kind in een kinderbeveiligingssysteem.

Resultaten verkeerscontrole 03072019