Samen voor een veilig schooljaar!

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur, een moment waarop veel kinderen zich opnieuw in het verkeer begeven. Omdat iedereen terug moet wennen aan het drukkere verkeer tijdens de eerste schooldagen, zal de politiezone BoDuKaP verhoogd toezicht houden in de schoolomgevingen. Met deze actie willen zij de verkeersleefbaarheid in de schoolomgevingen verhogen. Deze actie kadert dan ook binnen het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone waar verkeersveiligheid één van de prioriteiten is.

  Om de veiligheid in de schoolomgevingen te verhogen zal de politiezone BoDuKaP in samenwerking met de gemeente een sensibiliseringscampagne voeren. De preventieve snelheidsmeters en lichtkranten zullen worden ingezet en ook via de website en sociale media zal gecommuniceerd worden. Daarnaast is het uiteraard ook nodig om in te zetten op handhaving. In de periode september – oktober zal de politie doelgerichte controleacties uitvoeren in de schoolomgevingen.

  Hierbij nog enkele tips voor de start van een veilig schooljaar:

  • Stippel vooraf de veiligste weg uit, dit is niet noodzakelijk de kortste weg;
  • Oefen met je kind de risicovolle plaatsen op de route;
  • Geef zelf het goede voorbeeld: kinderen leren veel door imitatie, respecteer dus zelf de verkeersregels;
  • Steek over op de veiligste plaats: bij voorkeur aan een oversteekplaats met een agent of een gemachtigd opzichter, met verkeerslichten of een zebrapad;
  • Leer je kind communiceren met de bestuurders: de arm uitsteken alvorens af te slaan, oogcontact zoeken met de bestuurders, …;
  • Kies de juiste uitrusting voor kind en fiets: zorg dat de fiets de juiste maat heeft, laat je kind een fietshelm dragen, voorzie fluokleuren om goed op te vallen;
  • Parkeer enkel waar is toegelaten, ook al is het maar voor even, fout geparkeerde wagens brengen kinderen in gevaar;
  • Voor het vertrek: de gordel aan.