Vanaf september GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen in politiezone BoDuKaP

Wie vanaf september in Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver of Putte geflitst wordt op een plek waar je maximaal 30 of 50 km/u mag rijden, kan hier voortaan een GAS-boete voor ontvangen. Dit is enkel het geval voor wanneer er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, in de andere gevallen zal men nog steeds een strafrechtelijke boete krijgen.

Flitsen

Het bedrag van de GAS-boete zal evenveel bedragen als deze strafrechtelijke boete en blijft dus eveneens afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Voor de afhandeling van de boetes werken de gemeenten van de politiezone BoDuKaP samen met de interlokale vereniging GAS-Rivierenland.

Snelheidscontroles vormen een belangrijk aspect voor het handhavingsbeleid van de politiezone. Met het invoeren van de GAS-boetes wordt de handhaving van kleine snelheidsovertredingen efficiënter. Sinds 1 maart 2022 werd de inzet op verkeersveiligheid in de politiezone ook al verhoogd door het op regelmatige basis  inzetten van de overlastagenten voor snelheidscontroles op de wegen waar de snelheidslimiet ligt op 30 of 50 km/u. Bijkomend werden er recent twee administratieve medewerkers aangeworven met het oog op deze nieuwe GAS-procedure.

“Onaangepaste snelheid is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen en zorgt zeker in schoolomgevingen en dorpscentra voor een gevoel van onveiligheid bij de burgers. Door het invoeren van deze GAS-boetes kan er efficiënter geverbaliseerd worden en benadrukken wij als BoDuKaP gemeenten onze aandacht voor verkeersveiligheid en versterken wij opnieuw onze inspanningen inzake handhaving van snelheidsovertredingen“, zegt Kristof Sels, burgemeester van Sint-Katelijne-Waver en voorzitter van het politiecollege en de politieraad van de politiezone BoDuKaP.