Prioriteit lokale verkeersproblemen en verkeersonveiligheid

Wat is onze doelstelling?

Door middel van preventie, ontrading, regulerend optreden, repressie waar nodig en nazorg, een fundamentele bijdrage leveren tot een betere verkeersveiligheid en verkeersvlotheid.

Om het aantal verkeersongevallen verder te laten dalen en om het lichamelijke letsel verder te reduceren, moet de snelheid omlaag en moeten alcohol en drugs in het verkeer verder krachtdadig bestreden worden.

Wat doet de politie eraan?

Om verkeersongevallen te voorkomen, lopen er meerdere preventieve deelprojecten zoals verkeerseducatie aan de laatste jaarsstudenten van het middelbaar onderwijs, verkeerseducatie in het lager onderwijs, preventieve fietscontroles, verkeersvormingsklassen aan minderjarige verkeersovertreders, e.d.

De meeste mensuren worden evenwel ingezet voor allerlei controles, zoals snelheidscontroles met bemande en onbemande snelheidscamera's, alcoholcontroles, controles inzake drugs in verkeer, controle op de snelheid van bromfietsen, controles op het gebruik van de fietsverlichting door scholieren in de winter, controles op het respecteren van de verkeerslichten door scholieren aan gevaarlijke kruispunten en controles op allerlei ander verkeersonveilig gedrag. Voor tal van verkeersinbreuken voorziet de wet zware boetes (onmiddellijke inningen). Deze boetes worden uitgeschreven door de politie.

De politie gaat ook in op vragen van buurtcomités, wijkverenigingen e.d. om snelheids- en andere verkeerscontroles te doen in hun buurt, wijk of straat.

Daarnaast regelt de politie het verkeer op meerdere plaatsen tijdens de schoolspits en wordt er toezicht gehouden in de buurt van de scholen tijdens deze uren. De politie begeleidt ook fietsuitstappen van de scholen.

Verder doet de politie de vaststellingen bij verkeersongevallen en het verder onderzoek naar de aansprakelijkheid. In geval van vluchtmisdrijf spoort de politie de dader op.

Kortom, de politie onderneemt tal van acties om het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel te doen dalen.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds de politiehervorming van 01/01/2002 (2001 = referentiejaar)?

Onderstaande cijfers bevatten de verkeersongevallen met lichamelijk letsel of doden.

cijfers: druk hier