Netwerk bewakingscamera's - nummerplaatlezers

De Politie Regio Turnhout is sinds november 2009 gestart met de uitbouw van een "netwerk van bewakingscamera's - nummerplaatlezers". Deze camera's staan opgesteld aan al onze afritten van de E34, al onze invalswegen tot onze 7 gemeenten en tenslotte op verbindingswegen binnen onze politiezone.

Beschrijving 5 verschillende toepassingen of modules

Hier kan u een korte beschrijving vinden van de 5 modules:

 • de module "klassieke bewakingscamera's"

  In geval van ernstige feiten kunnen de beelden in de buurt herbekeken worden om de dader op te sporen.
 • de module "blacklistcontrole"

  De nummerplaat van ieder voorbijrijdend voertuig wordt gelezen en vergeleken met lijsten van op te sporen voertuigen (gestolen voertuigen, niet verzekerde voertuigen, geseinde voertuigen, ...). Indien er een op te sporen voertuig passeert voorbij een camera, geeft dat een melding op onze dispatching en dan kan deze de interventieploegen aansturen om het op te sporen voertuig te zoeken
 • de module "trajectcontrole"

  De nummerplaat van ieder gepasseerd voertuig wordt gelezen door een eerste camera en bijvoorbeeld enkele kilometers verder door een tweede camera. De afstand tussen deze camera's, gedeeld door de doorreistijd, geeft de gemiddelde snelheid. Indien deze gemiddelde snelheid hoger ligt dan de toegelaten snelheid volgt er een verkeersboete.
 • de module "sluikverkeer vrachtwagens"

  Op enkele plaatsen in onze politiezone geldt er een verbod van vrachtwagens boven de 3,5 ton. De nummerplaten van deze vrachtwagens worden gelezen, de hoogte wordt gedetecteerd om na te kijken of het een vrachtwagen betreft, de doorreistijd wordt berekend en indien de vrachtwagen niet gelost of geladen heeft, volgt er een verkeersboete.
 • de module "whitelistcontrole"

  Deze module wordt gebruikt in combinatie met de module "sluikverkeer vrachtwagens", maar kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden bij wegeniswerken. De nummerplaat van ieder voorbijrijdend voertuig wordt gelezen en vergeleken met een lijst van voertuigen die er mogen passeren (whitelist). Ieder voertuig dat niet op die lijst staat krijgt een verkeersboete

Doelstellingen en evaluatie

Tweemaandelijks worden de cijfers bijgewerkt met de resultaten.

Wenst u de resultaten te bekijken? klik hier

Bijkomende toelichting over trajectcontrole

Iedere werkdag worden de snelheidsovertredingen, vastgesteld op basis van trajectcontrole, door de politie verwerkt. Dit houdt ondermeer in dat de beelden van de camera van iedere snelheidsovertreding, door het personeelslid van de politie op het beeldscherm uitvergroot worden en dat de (al dan niet) correcte lezing van de nummerplaat door de slimme camera, de visu gecontroleerd wordt. Indien de nummerplaat fout zou gelezen zijn door de slimme camera, dan wordt deze foute lezing door het personeelslid van de politie "manueel gecorrigeerd". Deze woorden worden ook afgeprint op het exemplaar bestemd voor de overtreder. de woorden "manueel gecorrigeerd" betekenen dus m.a.w. dat het personeelslid van de politie, bij het uitvergroten en nakijken van de beelden van de snelheidsovertreding, vastgesteld heeft dat de slimme camera de nummerplaat (deels) fout gelezen heeft en dat het personeelslid van de politie deze foute lezing zelf "manueel gecorrigeerd" heeft.