Prioriteit straatcriminaliteit

Wat is onze doelstelling?

De te bereiken doelen zijn: het onveiligheidsgevoel van de bevolking en de overlast in probleembuurten verminderen/beperken.

Wat doet de politie eraan?

De politie is zichtbaar aanwezig bij allerlei bevolkingsconcentraties zoals markten, braderijen, straatfeesten, fuiven, uitgaansleven, scholen, speelpleinen, sportvelden, koersen, kermissen, e.d. Het doel van de politie is om door een zichtbare aanwezigheid, allerlei vormen van straatcriminaliteit maximaal te voorkomen. Vooral in de buurt van fuiven en in uitgaansbuurten zijn er soms problemen (drugsoverlast, lawaaioverlast, vandalisme, e.d.).

Tijdens de zomervakantie voert de politie ook paardenpatrouilles uit en vanaf 2005 ook mountainbikepatrouilles in bosrijke gebieden en recreatiecentra.

Voor manifestaties die veel bezoekers aantrekken, overlegt de politie ook vooraf met de organisatoren en worden er allerlei afspraken gemaakt over het veilig verloop ervan.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds de politiehervorming van 01/01/2002 (2001 = referentiejaar)?

De cijfers hieronder vermeld, bevatten de volgende misdrijven:

  • Diefstallen met geweld op de openbare weg (afrukken handtas, mobbing, .)
  • Gauwdiefstal en zakkenrollerij
  • Vandalisme + vernietiging
  • Slagen en verwondingen op de openbare weg
  • Bedreigingen op de openbare weg

cijfers: druk hier