Prioriteit seksueel misbruik + geweld in gezinnen

Wat is onze doelstelling?

De kwaliteit van de opvang van slachtoffers, van de afhandeling van de onderzoeken en van de nazorg optimaliseren.

Wat doet de politie eraan?

Op preventief vlak neemt de politie deel aan allerlei overlegorganen met andere diensten die eveneens werken aan deze maatschappelijke problematiek.

Veelal treedt de politie hier evenwel reactief op, dit wil zeggen na een oproep, aangifte of klacht inzake intrafamiliaal geweld of seksueel misbruik. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een goede opvang van de slachtoffers en eventueel doorverwijzing ervan naar gespecialiseerde diensten.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds de politiehervorming van 01/01/2002 (2001 = referentiejaar)?

De cijfers hieronder vermeld, bevatten de volgende misdrijven:

 • Verkrachting
 • Aanranding eerbaarheid
 • Misdrijven tegen familie
 • Aanzetten tot ontucht
 • Opzettelijke slagen en verwondingen in familieverband
 • Pornografie Openbare zedenschennis
 • Bigamie
 • Vermisten
 • Familieverlating
 • Jeugdbescherming
 • Ontvoering
 • Belaging
 • Stalking
 • (psychisch)-verlaten of te vondeling leggen van een kind
 • Sociale problemen
 • Woonstschennis
 • Ontucht
 • Gijzeling
 • Vrijheidsbeneming

cijfers: druk hier