100 dagen

De studenten van het laatste jaar secundair onderwijs te Turnhout vieren naar jaarlijkse gewoonte, de laatste 100 dagen van hun middelbare studies. Samen met het stadsbestuur, de jeugddienst, de schooldirecties en de ouders van de deelnemende studenten wenst de Politie Regio Turnhout ervoor te zorgen dat dit evenement een plezant en feestelijk gebeuren blijft.

Het evenement verloopt in drie delen:

Het ochtendgebeuren

Uit ervaring weten wij dat de grootste samenkomst zich voordoet op de Grote Markt te Turnhout.Reeds vroeg in de ochtend bestaat bij sommige leerlingen of studenten de drang om een herberg te bezoeken. Dit kan leiden tot schoolverzuim en dronkenschap hetgeen zowel de ouders als de betreffende schooldirecties willen vermijden. De politie zal preventief aanwezig zijn en repressief optreden naar de horeca uitbaters die zich niet aan de wettelijke vereisten houden. Wangedrag wordt niet getolereerd. Indien nodig worden de ouders verwittigd. Sommige jonge eerste graadsstudenten werden in het verleden beschilderd met kleurstiften. Tegen dit fenomeen zal door de aanwezige politie opgetreden worden.

De stoet

Alle laatstejaars komen bijeen aan het cultuurcentrum "de Warande" te Turnhout.Van hieruit vertrekt om 15.30 uur de stoet onder politiebegeleiding via de Sint Antoniusstraat, Leopoldstraat, Gasthuisstraat, Grote Markt, Herentalsstraat, Graatakker, Nachtegalenstraat, Smiskensstraat, Papenbruggestraat naar de feesttent. Op dit traject kunnen de inwoners best zo weinig mogelijk hun auto parkeren tussen 15.30 uur en 16.00 uur.

De fuif

De jeugddienst organiseert samen met het jeugdhuis " Wollewei" en vele vrijwilligers de fuif in de tent tussen 20.00 uur en 03.00 uur. Het gebeuren zal van nabij opgevolgd worden door aanwezige politieambtenaren en private veiligheidsmensen. Ook hier zal streng worden opgetreden tegen elke vorm van ernstig wangedrag. Het is aan de aanwezige jeugd om aan iedereen te laten merken dat zij kunnen feestvieren zonder overlast te veroorzaken.

De omwonenden die iets te melden hebben, kunnen dit telefonisch doen op het telefoonnummer 101.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Regio Turnhout via het contactformulier of telefonisch via 0800 25 101.