Actie veilig schoolbegin!

Politiezone Zuiderkempen houdt gedurende de maand september haar jaarlijkse actie “Veilig schoolbegin”. Door een verhoogde aanwezigheid en toezicht in de schoolbuurten wil de politie de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen. De wijkagenten zullen dagelijks aan hun school staan, hierbij ondersteund door de leden van het interventieteam.
In de nabijheid van de scholen zullen snelheidsinformatieborden hangen en snelheidscontroles worden uitgevoerd op de schoolroutes.
Het aantal bromfiets- en andere verkeerscontroles wordt ook opgetrokken. De bedoeling is alle weggebruikers te sensibiliseren voor een veiliger verkeer waarbij iedereen respect heeft voor iedereen.

Tips voor een veilig parcours:

 • Neem de veiligste, niet de kortste weg.
 • Maak dat kind en begeleider goed zichtbaar zijn door het dragen van een fluovestje.
 • Loop als volwassene aan de straatkant.
 • Laat het kind aan de kant van de huizen lopen.
 • Als u samen fietst, rijdt u in het begin best naast uw kind tenzij u niet anders kunt om een tegenligger te kruisen. Heeft het kind wat meer ervaring, rij er dan achter.
 • Als fietser draag je best een fietshelm.
 • Probeer aan fietspooling te doen. Fiets in groepjes langs een goed afgesproken traject en onder begeleiding van een volwassene.
 • Leer uw kind om correct gebruik te maken van fiets- en voetpaden en de rijbaan over te steken op oversteekplaatsen als deze aanwezig zijn.
 • Roep nooit op uw kind wanneer het aan de andere kant van de straat staat.
 • Automobilisten, respecteer de toegelaten snelheid en pas uw snelheid aan, zo kan u nog reageren op het onvoorspelbare gedrag van de kinderen.
 • In de auto doet iedereen de gordel om, ook al gaat het maar om een korte rit.
 • Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten vervoerd worden in een kinderbeveiligingssysteem, vanaf 1,35 m moeten ze meerijden in een kinderbeveiligingssysteem of de gordel dragen.
 • Stilstaan of parkeren doe je niet op voetpaden, noch op fietspaden, noch op oversteekplaatsen. Ook niet om gewoon even uw kind te laten uitstappen.
 • Geef als volwassene steeds het goede voorbeeld!

Deze en andere tips staan in de brochures "Veilig naar school./Tips voor ouders" en “Kinderen klikvast in de auto” van VIAS Institute.