Lokale politie Zuiderkempen (Herselt-Hulshout-Westerlo) zoekt: Assistent onthaal/verkeer/verzending (niveau C)

voltijds, contract bepaalde duur van 12 maanden in aanloop naar een mogelijke statutaire betrekking (met wervingsreserve van 2 jaar)

U zal als assistent onthaal/verkeer/verzending mee instaan voor allerhande administratieve taken zoals het verwerken van briefwisseling, het onthaal van bezoekers, het verwerken van gegevens i.v.m. de flitscamera’s,… Als assistent maakt u deel uit van een dynamisch team dat meewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid op het grondgebied van de politiezone.

Aanwervingsvoorwaarden:

  • U bent houder van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen (hoger middelbaar onderwijs).
  • U voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden in het raam van de externe indienstneming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader (vb. de burgerlijke en politieke rechten genieten,…)

Ons aanbod: een aangename en dynamische werkomgeving, interessante vakantieregeling, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer woon-werkverkeer.

De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (bruto jaarwedde minimum €24850,51 op de huidige indexeringscoëfficiënt.)

Functiebeschrijving + Solliciteren:

Enkel via https://www.jobpol.be/nl/administratieve-jobs/niveau-c-assistent-onthaalverkeerverzending

(burgervacatures - Ref: G 6033 N 21 05) tot en met 31-05-2021

Bijkomende info en het volledige functieprofiel kan u verkrijgen bij Politie Zuiderkempen, dienst HRM/ werving en selectie, De Merodedreef 15 te 2260 Westerlo, (tel. 014/53 96 00, hrm@politiezuiderkempen.be) of meer info via de website van Jobpol.