Politieraad 14 december 2022

De politieraad zal samenkomen op 14 december 2022 om 20:00 uur in het Veiligheidscentrum De Marly, de Merodedreef 15 te 2260 Westerlo.

*

Openbare zitting
1.  Goedkeuring verslag vergadering van 26 oktober 2022.
2.  Logistiek. Leveren en installeren server voor opslag beeldmateriaal + benodigdheden. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunning.
3.  Logistiek. Leveren van brandstoffen voor voertuigen d.m.v. magnetische kaarten. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
4.  Logistiek. Aankoop van dienstvoertuig. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
5.  Vacantverklaring bij mobiliteit van één functie assistent materiële middelen/onthaal/verzending van de dienst administratie in het administratief en logistiek kader.
6.  Buitengewone algemene vergadering van IOK op 20 december 2022.