Politieraad 19 juni 2024

De politieraad van politie Zuiderkempen zal 19 juni 2024 om 20:00u samen komen in het Veiligheidscentrum De Marly, de Merodedreef 15 te 2260 Westerlo.

Openbare zitting

 1. Goedkeuring verslag vergadering van 6 maart 2024
 2. Goedkeuring politierekening dienstjaar 2023
 3. Jaarverslag 2023 – PZ Zuiderkempen
 4. Logistiek. Buitendienststelling van materiaal. Bijkomend voertuig. Bekrachtiging van het politiecollegebesluit van 19 april 2024.
 5. Logistiek. Beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van IOK aangaande “raamovereenkomst software voor overheidsopdrachten”.
 6. Besluit tot toetreding tot de aankoopcentrale betreffende de groepsaankoop van IOK aangaande “raamovereenkomst voor het preventief onderhoud en herstelling van liften”.
 7. Logistiek. Takelen, bergen en stallen van voertuigen. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen.
 8. Logistiek. Vervangen van 47 individuele Astridposten, 5 carkits + toebehoren voor 2 motorijders en aankoop van 1 table top unit. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunning.
 9. Mandaatbepaling algemene vergadering IOK van 21 juni 2024
 10. Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie lid van de dienst interventiepolitie in de graad van inspecteur via klassieke mobiliteit – bekrachtiging besluit politiecollege.
 11. Vacant verklaring van één functie lid van de dienst interventiepolitie in de graad van inspecteur
 12. Vacant verklaring onder voorbehoud van één functie adjunct-diensthoofd lokale opsporing in de graad van hoofdinspecteur.
 13. Vacant verklaring onder voorbehoud van één functie commissaris noodhulp.


Besloten zitting

 1. Pensioenaanvraag van een personeelslid
 2. Personeel. Benoeming van één adviseur PLIF van het niveau A in het administratief en logistiek kader.
   

Openbare zitting

 1. Vacant verklaring van één functie diensthoofd HRM in de graad van consulent in het administratief en logistiek kader.

Labels