Politieraad 24 maart 2021

De politieraad zal digitaal samenkomen via TEAMS op 24 maart 2021 om 20:00 uur. Er is mogelijkheid voor het publiek om de zitting op groot scherm te volgen in het Veiligheidscentrum De Marly, de Merodedreef 15 te 2260 Westerlo.

Openbare zitting

1. Besluit van de voorzitter van de politieraad van de politiezone Zuiderkempen (Herselt-Hulshout-Westerlo). Digitale politieraad wegens de covid-19 pandemie.
2. Goedkeuring verslag vergadering van 16 december 2020.
3. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad.
4. Kennisgeving van de goedkeuring met opmerkingen van de jaarrekening 2019 door het Federaal Toezicht.
5. Kennisgeving van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen 1 en 10/2020 door het Federaal Toezicht.
6. Kennisgeving van de goedkeuring met opmerking van de begroting 2021 door het Federaal Toezicht.
7. Kennisgeving van de goedkeuring van de eindrekening van de uittredend bijzondere rekenplichtige door het Federaal Toezicht.
8. Kennisgeving verslag buitengewone algemene vergadering IOK van 18 december 2020.
9. Logistiek. Aankoop van twee dienstvoertuigen. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
10. Informatica. Vervanging van ISLP-computers en aankoop mobile office laptops. Vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunning.
11. Logistiek. Vernieuwen backend IT-infrastructuur. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
12. Logistiek. Vernieuwen boekhoudprogramma. Vaststellen van de lastvoorwaarden en wijze van gunning.
13. Vacant verklaring onder voorbehoud van één functie adjunct coördinator basispolitiezorg in de graad van commissaris.

Geheime zitting

14. Kennisname van het vrijwillig ontslag, ambtsneerlegging van een personeelslid.
15. Verzoek tot hernieuwing van het mandaat van korpschef van de lokale politie Zuiderkempen.

Openbare zitting

16. Vacant verklaring bij hoogdringendheid van één functie maatschappelijk assistent in het administratief en logistiek kader.