Adviseur PLIF

De adviseur PLIF (Personeel Logistiek Informatica en Financiën) staat rechtstreeks onder leiding van de korpschef en zal de korpschef adviseren betreffende de aansturing van personeel, informatica, logistieke en financiële aangelegenheden.

De adviseur PLIF is verantwoordelijk voor de kwalitatieve verbetering van de organisatie door middel van een adequate opvolging van de menselijke aspecten van de organisatie (o.a. medewerkers, welzijn op het werk, … etc.) en werkingsmiddelen. De adviseur PLIF is secretaris van het comité PBW en het basisoverlegcomité en zorgt voor de administratieve taken hieraan verbonden. De adviseur PLIF is verantwoordelijk voor de uitbouw van de ondersteunende processen die kaderen in de PLIF-werking (Personeel, Logistiek, ICT en Financiën).