Belangrijkste taken

 • het verzamelen van alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen eigen aan de wijk;
 • het creëren van een vertrouwensrelatie met de bevolking;
 • bemiddelen bij burengeschillen en plaatselijke ongemakken;
 • het uitoefenen van algemeen toezicht in de wijk, het schooltoezicht is hierbij een prioriteit;
 • het signaleren van schade aan straatmeubilair, verkeersborden, slechte staat van het wegdek, sluikstorten,...
 • het verspreiden van algemene info naar de bevolking en naar lokale gemeenschappen toe;
 • het doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten;
 • het uitvoeren van preventieve controles om bij te dragen tot het bevorderen van het veiligheidsgevoel onder de bevolking door de zichtbaarheid van de politie in de wijk te verhogen;
 • het hercontacteren van mensen die geconfronteerd werden met een inbraak in hun woning en hen eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten zoals de techno-preventief adviseur, slachtofferonthaal, …;
 • het luisteren naar de klachten en grieven van de bevolking en indien mogelijk daadwerkelijke oplossingen aanbrengen;
 • het opsporen en helpen oplossen van kleine ontluikende conflicten (bemiddelingsfunctie);
 • het deelnemen aan hoorzittingen, vergaderingen met plaatselijke organisaties, vergaderingen op buurtniveau of zelf vergaderingen beleggen met de inwoners;
 • het detecteren van bronnen van onveiligheid en de eventuele haarden van criminaliteit en het inlichten van de bevoegde diensten erover;
 • het uitvoeren van beperkte politionele taken die een bijzondere kennis of een eerder persoonlijk contact met de bevolking vereisen (kantschriften, moraliteitsonderzoeken, onderzoeken van woonplaats, ...);
 • het gevolg geven aan bepaalde oproepen die een beperkte, niet-dringende politionele interventie vereisen;
 • het besteden van bijzondere aandacht aan het gedrag en handelingen van bepaalde personen onder toezicht (voorwaardelijk in vrijheid gestelden, geesteszieken,...)