Nieuws

Gecoördineerde verkeerscontrole op 30 november 2019

Zaterdag 30 november werden tijdens een grootschalige gecoördineerde Eclipsactie, waaraan werd deelgenomen door de lokale politie, de federale wegpolitie, 30 inspecteurs in opleiding van de politieschool PLOT, de douane en de Vlaamse belastingdienst, 182 wagens aan kant gezet. In totaal werden 255 personen gecontroleerd.

De senior van de maand december

Josèphine Adams is onze senior van de maand december. Ze is al sinds 1961 kotmadam in Leuven. Ook na een kleine 59 jaar doet ze dat nog met hart en ziel. De studenten houden haar jong van geest. Josèphine van haar kant omringt haar kotstudenten met de beste zorgen en bezorgt hen een tweede thuis waar ze altijd terechtkunnen, ook al zijn ze al vele jaren geleden afgestudeerd.

Nieuwe mobiele snelheidscamera

Deze week kreeg de verkeerspolitie een nieuwe mobiele snelheidscamera. Dank zij dit toestel zal nog meer kunnen ingezet worden op verkeersveiligheid, met name dan door te hoge snelheid te controleren en te beboeten.

Sluiting politiediensten van 25 tot 27 december 2019 en op 1 januari 2020

Op woensdag 25 december, donderdag 26 december, vrijdag 27 december 2019 en woensdag 1 januari 2020 zijn onze diensten gesloten. 

Voor dringende zaken en aangiftes kan je:

  • 24u/24u terecht op het onthaal van het politiegebouw op de Philipssite
  • 24u/24u terecht via de noodnummers 016 21 06 10 of 101.
Aantal politiediensten gesloten op vrijdagnamiddag 13 december 2019

Op vrijdag 13 december 2019 vanaf 12 uur zijn onze ondersteunende diensten gesloten. Ook de Dienst vergunningen en de Fietscentrale zijn gesloten.

Het onthaal in het Politiehuis, de Interventiedienst en de Wachtleiding blijven permanent bemand. De wijkkantoren Leuven en Heverlee zijn eveneens geopend.

Voor dringende zaken en aangiftes kan je:

  • 24u/24u terecht op het onthaal van het politiegebouw op de Philipssite
  • 24u/24u terecht via de noodnummers 016 21 06 10 of 101.