VEILIGHEIDSMONITOR 2024: LAAT UW STEM HOREN!

Veiligheidsmonitor 2024

Beste inwoner van onze politiezone,

Binnenkort gaat de veiligheidsmonitor 2024 van start. De veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's.
Denk aan: buurtproblemen, onveiligheidsgevoel, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).

In onze politiezone zullen ongeveer 1400 personen aangeschreven worden om deel te nemen. 

Ontvangt u een uitnodigingsbrief? Ga dan zeker in op het aanbod en vul de vragenlijst in. Door uw deelname krijgen wij namelijk waardevolle informatie voor de verdere uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw politiezone! De enquête kan zowel online ingevuld worden als op papier. Online geniet de voorkeur want gaat erg vlot!

Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Alvast dank voor uw medewerking!

Labels