Zonaal Veiligheidsplan

Een van de kerntaken van de overheid is het verzekeren van veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Dit bereiken is een zorg van elkeen, van elk individu en van elke organisatie in de samenleving en onze vier gemeenten.

De politie levert hieraan een belangrijke bijdrage door te werken volgens de principes van een Excellente Politiezorg.

Dit zonale veiligheidsplan vormt de rode draad doorheen de politieorganisatie en heeft inderdaad de ambitie om de banden zowel intern de organisatie – tussen de diverse diensten, afdelingen en medewerkers – als extern – met partners, overheden en burgers aan te halen.

Het mag ook duidelijk zijn dat een zonaal veiligheidsplan van een politiedienst geen statisch gegeven is aangezien de samenleving voortdurend evolueert en we er als politiedienst midden in staan. Meer, het is zelfs niet onze bedoeling om via het onderliggende bedrijfsplan te streven naar stabiliteit. Dit wel doen betekent dat we ons buiten de samenleving zouden stellen. Wel willen we met het zonale veiligheidsplan flexibel kunnen omgaan met gebeurtenissen en anticiperen op de toekomst.