Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die door de politieorganisatie gepresteerd werden gedurende het voorgaande jaar. Deze informatie is gericht naar de verschillende overheden waarmee wordt samengewerkt maar ook in het bijzonder naar de bevolking van onze politiezone. Het jaarverslag is tevens een beleidsinstrument voor de opvolging van de actieplannen die de uitvoering uitmaken van het zonale veiligheidsplan.