Commissariaten

Het hoofdcommissariaat te Lubbeek huisvest meerdere diensten: de interventiedienst, de stafdienst, het technisch & functioneel beheer maar ook wijkdienst Lubbeek.
De andere gemeenten van onze politiezone hebben elk een vestiging in hun respectievelijke gemeente.