Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie en omvat 195 politiezones.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Walter Vranckx. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege en de politieraad

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organisatiemodel, onze missie, visie, waarden en onze korpsslogan. Je kan er ook meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen vinden.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die door de politieorganisatie gepresteerd werden gedurende het voorgaande jaar. Deze informatie is gericht naar de verschillende overheden waarmee wordt samengewerkt maar ook in het bijzonder naar de bevolking van onze politiezone. Het jaarverslag is tevens een beleidsinstrument voor de opvolging van de actieplannen die de uitvoering uitmaken van het zonale veiligheidsplan.