Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie en omvat 195 politiezones.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Walter Vranckx. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie en omvat 195 politiezones.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Walter Vranckx. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege en de politieraad

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organisatiemodel, onze missie, visie, waarden en onze korpsslogan. Je kan er ook meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen vinden.