Z(onale)V(eiligheids)R(aad)

In elke politiezone wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeester(s), de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie. Naast deze vaste leden zetelt in de politiezone Lubbeek ook nog de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris. De raad stelt telkens voor vier jaar het zonaal veiligheidsplan op. Dit beleidsplan houdt rekening met het veiligheidsbeleid van de gemeenten, het gerechtelijk beleid van de procureur des Konings en het nationaal veiligheidsplan.

Samenstelling

  • Burgemeester Johan Vanhulst (Bierbeek)
  • Burgemeester Chris Vervliet (Boutersem)
  • Burgemeester Hans Eyssen (Holsbeek)
  • Burgemeester Theo Francken (Lubbeek)
  • Procureur des Konings Patrick Vits
  • Bestuurlijke directeur-coördinator FedPol Karolien De Smet
  • Arrondissementscommissaris Stefan Joris
  • Hoofdcommissaris Walter Vranckx