Politiecollege

In het politiecollege, een specifiek orgaan voor een meergemeentezone, zetelen de burgemeesters van Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek, de korpschef en de politiesecretaris. Voor een periode van anderhalf jaar is om beurt één van de burgemeesters voorzitter van het politiecollege en de politieraad. Het politiecollege verzekert het dagelijks bestuur binnen de politiezone. De korpschef legt tijdens de maandelijkse vergaderingen verantwoording af over de korpswerking.

Samenstelling

  • Burgemeester Theo Francken
  • Burgemeester Bram Van Baelen
  • Burgemeester Chris Vervliet
  • Burgemeester Johan Vanhulst (Voorzitter)