Waarschuwing voor oplichting via SMS, e-mail of telefoon

Als politiezone wensen wij de aandacht te vestigen op de diverse soorten oplichting die wij registeren. Meer en meer burgers worden immers het slachtoffer van (pogingen tot) oplichting via digitale kanalen zoals WhatsApp, SMS, e-mail of via telefoon. 

WhatsApp
Ontvang je een bericht van je “zoon” of “dochter” die zogezegd een nieuw gsm-nummer heeft en vraagt om het oude nummer te wissen, wees dan waakzaam. Na een kleine conversatie wordt er immers gevraagd om één of meerdere ‘dringende’ betalingen uit te voeren, liefst via een ‘instant overschrijving’ en vervolgens een bewijs door te sturen dat de betaling werd uitgevoerd. Op deze manier wordt de bankrekening van oplichters gespijsd i.p.v. zoon/dochterlief uit de nood te helpen. 

COVID-19 premie 
Er circuleren de laatste weken SMS-berichten en e-mails inzake Corona/ COVID-19-compensatiepremies of toeslagen die zouden kunnen bekomen worden. Deze berichten lijken afkomstig te zijn van de Vlaamse of Federale overheid, maar zijn dus van frauduleuze aard. In de ontvangen SMS of e-mail wordt gezegd dat er een premie kan aangevraagd worden door op de bijgevoegde link te klikken. Wanneer je op de link klikt, word je doorverwezen naar een valse website, waar je je persoonlijke (bank)gegevens dient in te voeren. Vervolgens vraagt men enkele handelingen uit te voeren met de kaartlezer van uw financiële instelling. Het is voornamelijk door deze handelingen uit te voeren dat de oplichters de bankrekening(en) kunnen plunderen.  

Microsoft/ Windows 
De laatste dagen worden er ook oplichtingen gemeld inzake (hoofdzakelijk Engelstalige) personen die zich uitgeven als helpdeskmedewerker van Microsoft/ Windows. Zij contacteren de slachtoffers telefonisch om hen te verwittigen dat er een probleem is met hun computer. Ook hier wordt er gevraagd om een aantal handelingen te stellen, zoals toegang (remote access) geven tot de pc zodat men deze kan overnemen om het probleem op te lossen, maar meestal vraagt men eveneens om de bankkaartlezer te gebruiken om bv. een softwarepakket aan te kopen of de computer te deblokkeren… Op deze manier dreig je eveneens tientallen tot duizenden euro’s kwijt te geraken. 

Vaccins 
Een zeer recente oplichtingsvorm is dat men je contacteert om je te registeren op vaccinatielijsten. Omdat dit steeds ‘mislukt’ wordt er herhaaldelijk gevraagd om naar een opgegeven (vermoedelijk betalend) telefoonnummer (terug) te bellen.  

Tips om oplichting te voorkomen 
Contacteer je contactpersonen (telefonisch) op het laatst gekende telefoonnummer als je twijfelt over de ‘echtheid’ van een ontvangen bericht of e-mail. Als een ‘aanbieding’ te mooi lijkt om waar te zijn, is ze dat vaak ook effectief. Bekijk het e-mailadres van de afzender van een e-mail steeds in detail, hieruit kan vaak reeds afgeleid worden of dit wel overeenstemt. Geef nooit persoonlijke (bank)gegevens prijs als de begunstigde niet gekend is. De overheid communiceert niet via SMS, tenzij via BE-alert om noodsituaties/ instructies te melden. 

Tot slot willen we nog adviseren om steeds aangifte te doen indien je het slachtoffer bent van oplichting.