Overhangende takken

Bij overhangende takken mag je het recht niet in eigen handen nemen. Het is alleen de eigenaar van de bomen die de overhangende takken mag snoeien.

Op basis van art. 37 van het veldwetboek kan je je buur verplichten de takken te snoeien die over jouw eigendom hangen. Wanneer deze hier niet op ingaat, kan er enkel nog via de vrederechter een oplossing gezocht worden. Doorschietende wortels mag men wel eigenhandig weghakken.

Er is sprake van overhangende takken wanneer er takken van bomen en andere beplantingen tot op minder dan 4,5 meter boven de rijweg en tot op minder dan 3 meter boven de gelijkgrondse berm of het voetpad hangen.

Vaak krijgt de gemeente bericht van EcoWerf in verband met overhangende takken. Deze takken kunnen voor grote problemen zorgen bij de ophaling van het huisvuil. De eigenaar van de overhangende takken wordt dan ook aangemaand om deze takken zo snel mogelijk te verwijderen. Anders kan het gebeuren dat het huisvuil niet meer kan worden opgehaald.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 juni 2008 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur dienen hagen of delen van hagen van meidoorn gesnoeid te worden tijdens de periode tussen 1 november en 1 maart.

Voor meer informatie kan u terecht bij de gemeente van uw woonplaats:

Gemeente Bierbeek

Gemeente Boutersem

Gemeente Holsbeek

Gemeente Lubbeek

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 634363.