Verlies of diefstal van de originele nummerplaat van je voertuig?

Doe onmiddellijk aangifte bij de politie. Je ontvangt een attest van verlies of diefstal, dat je samen met het formulier 'Aanvraag tot inschrijving van een voertuig' moet opsturen naar de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Opgelet, het attest van verlies of diefstal is slechts 15 dagen geldig.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.