Verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart?

Bel onmiddellijk DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om je kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar.

Doe onmiddellijk aangifte bij de bevoegde dienst:

  • verlies of vernieling van een Belgische identiteitskaart: ga naar de dienst bevolking van uw gemeente. De dienst burgerzaken zal het document annuleren. Indien de bevolkingsdienst gesloten is, dan kan u tijdens de openingsuren van het onthaal terecht bij de politiezone HerKo.

Wanneer u niet enkel uw elektronische identiteitskaart maar ook nog andere officiële documenten kwijt bent, dan doet u tijdens de openingsuren van het onthaal aangifte bij de politie.

  • diefstal van een identiteitskaart: ga naar de dienst bevolking van uw gemeente. De dienst burgerzaken zal het document annuleren. U zal van de dienst burgerzaken een attest ontvangen. Met dat attest ga je naar het onthaal van de politiezone HerKo teneinde aangifte van diefstal te doen.

Het papieren 'bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging' dat je van de gemeente of politie ontvangt, is een wettelijke en tijdelijke vervanging van je identiteitskaart. Dit document is één maand geldig, maar de gemeente kan die periode met één maand verlengen.

Neem steeds een recente pasfoto mee voor op het bewijs van aangifte!

Vanaf het moment van de melding van verlies of diefstal wordt je identiteitskaart onmiddellijk geannuleerd. Daardoor wordt de identiteitskaart ongeldig.

  • Bij verlies, diefstal of vernieling van een vreemdelingenkaart of elk ander verblijfsdocument: doe aangifte bij de politie.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.