Verlies of diefstal van je bankkaart of kredietkaart?

Laat je bankkaart onmiddellijk blokkeren bij Card Stop via 070 344 344. Van deze dienst ontvang je een referentienummer.

Verwittig vervolgens je financiële instelling. Van de bank ontvang je jouw kaartnummer(s).

Doe aangifte bij de politie, vergeet je kaartnummer(s) niet mee te brengen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.