Verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van je voertuig?

Doe onmiddellijk aangifte bij de politie.

Bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs is het de titularis of eigenaar van het betrokken voertuig dat de aangifte moet doen.

Bij de aangifte dien je het voertuig, waarvan het inschrijvingsbewijs verloren of gestolen is, mee te brengen.

Na de aangifte ontvang je een attest dat je, eventueel via tussenkomst van je verzekeringsagent, samen met een nieuw ingevuld aanvraagformulier voor een inschrijvingsbewijs overmaakt aan de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.