Directie Operaties

De operationele diensten staan onder leiding van de directeur operaties. Deze is tevens verantwoordelijk voor de politiesamenwerking en het intern toezicht. Hij wordt, voor het besturen van de operationele diensten, bijgestaan door de adjunct-directeur Stafdirecteur Interventie & Noodhulp, IGPZ en Information Officer en een adjunct-directeur Diensthoofd GGPZ & Gerechtelijk onderzoek. Zij staan ondermeer in voor het aansturen, opvolgen en de uitvoering van de operationele actieplannen.

Interventie & Noodhulp - IGPZ

De zuil Interventie & Noodhulp en IGPZ staat onder leiding van de adjunct directeur operaties - stafdirecteur.

Het LRIC en de Dienst Noodhulp vallen onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid.

     Local Real Intel Centre (LIRC)

     Dienst Noodhulp

GGPZ & Gerechtelijk Onderzoek

De zuil GGPZ en gerechtelijk onderzoek staat onder leiding van de adjunct directeur operaties - diensthoofd.

De Dienst Politiezorg en de Steundienst Onderzoek vallen onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid.

     Dienst Politiezorg

     Steundienst Onderzoek