Agenda politieraad woensdag 29 november 2023

De eerstvolgende politieraad vindt plaats op woensdag 29 november 2023 in het gemeentehuis van Oosterzele om 19 u.

Gemeentehuis Oosterzele

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 27/09/2023.
 2. Vaststelling van de begrotingswijziging III en IV dienstjaar 2023.
 3. Vaststelling van de begroting dienstjaar 2024.
 4. Kennisgeving van de benoeming van 1 inspecteur lokale recherchedienst en eedaflegging.
 5. Kennisgeving van de verlenging van de aanstelling van een assistent in contractueel verband in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst.
 6. Goedkeuring van 1 vacature assistent polyvalent administratief medewerker, in contractueel verband, in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst.
 7. Goedkeuring van wijziging van de vacature statutair NIV C – Informatica naar een contractuele vacature NIV C – Informatica verkeersveiligheidsovereenkomst.
 8. Goedkeuring van 2 vacatures inspecteurs voor de interventiedienst, ter vervanging van twee operationele personeelsleden.
 9. Goedkeuring van één vacature inspecteur interventie, ter vervanging van een operationeel personeelslid (onder voorbehoud van toewijzing van beoogde functie).
 10. Goedkeuring van één vacature inspecteur wijkteam, ter vervanging van een operationeel personeelslid (onder voorbehoud van toewijzing van beoogde functie).
 11. Goedkeuring van de vaststelling van de lastvoorwaarden voor aankoop van een bijkomende digitale snelheidsmeter voor zonaal gebruik.
 12. Kennisgeving van de jaarplanning 2024.

De dossiers zijn, indien nodig, ter inzage op het hoofdcommissariaat: Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. Graag op voorhand afspraak maken met het secretariaat van de korpschef 09/363.71.71.