Oorsprong van de naam

Na overleg met de leiding van de politiezone en de politieraad, werd bij de opstart om de politiezone 5418 de specifieke zonenaam 'Regio Rhode & Schelde' toe te kennen. Deze naam werd - ingevolge het KB dd. 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones - bekrachtigd door de minister van Binnenlandse Zaken.

De keuze voor de naam 'Regio Rhode & Schelde' werd als volgt verantwoord:

  • drie van de vier gemeenten (Melle - Merelbeke - Oosterzele) maken deel uit van het land van r(h)ode ;
  • de Schelde stroomt door drie gemeenten van onze politiezone (Destelbergen - Melle - Merelbeke).