Opdrachten

In uitvoering van de Organieke Wet van 7 december 1998 wordt de hele functie van de basispolitiezorg in het nieuwe systeem enkel en alleen waargenomen door de lokale politie. Deze functie omvat: "alle opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn voor het beheer van de lokale gebeurtenissen en fenomenen op het grondgebied van de zone". De lokale politie staat dus in voor de lokale veiligheid, voor de openbare orde en rechtshandhaving binnen de zone.

De kerntaken van de lokale politie zijn omschreven in de Ministeriële Omzendbrief PLP 10 dd 09-10-2001. In deze omzendbrief gaf de Minister van Binnenlandse Zaken, Dhr. DUQUESNE, de zes functies aan die (minimaal) door de lokale politie dienen te worden geleverd ten gunste van de bevolking: Handhaving van de openbare orde (incl. verkeer), Lokale opsporing en lokaal onderzoek, Politionele slachtofferbejegening, Interventie, Onthaal en Wijkwerking.

Op 29 oktober 2010 is hier de zevende basisfunctionaliteit Verkeer aan toegevoegd om een gelijkwaardige minimale dienstverlening binnen dit gebied te garanderen.

Meer informatie over de dienstverlening van onze politiezone vind je in de rubriek basisfunctionaliteiten.