Zonaal Veiligheidsplan

In deze rubriek vind je meer informatie over de Zonale Veiligheidsraad, de verschillende veiligheidsplannen en het zonaal veiligheidplan van onze politiezone.

Wat is het zonaal veiligheidsplan?

Elke politiezone stelt een zonaal veiligheidsplan op. Dit plan beschrijft de prioriteiten op vlak van veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking voor een beleidsperiode van 6 jaar (tot voor kort was dit 4 jaar).

De voorbereiding, het opstellen en de uitvoering van het ZVP vallen onder de bevoegdheid van de korpschef. De zonale veiligheidsraad komt regelmatig bijeen om het ZVP voor te bereiden, te bespreken en de uitvoering ervan te evalueren.