Onze politiezone

Sinds 1 januari 2001 zijn alle voormalige Belgische politiediensten geïntegreerd in één nieuwe politie, gestructureerd op twee niveaus:

de rijkswachtbrigades en de korpsen van de gemeentepolitie vormen de lokale politie.
de gerechtelijke Politie bij de parketten en de rijkswacht (behalve de brigades) vormen de federale politie.

Samen vormen zij de huidige politieorganisatie. (meer info)

In deze rubriek vind je meer uitleg over de werking van onze politiezone.

Na overleg met de leiding van de politiezone en de politieraad, werd bij de opstart om de politiezone 5418 de specifieke zonenaam 'Regio Rhode & Schelde' toe te kennen. Deze naam werd - ingevolge het KB dd. 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones - bekrachtigd door de minister van Binnenlandse Zaken.

In uitvoering van de Organieke Wet van 7 december 1998 wordt de hele functie van de basispolitiezorg in het nieuwe systeem enkel en alleen waargenomen door de lokale politie. Deze functie omvat: "alle opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn voor het beheer van de lokale gebeurtenissen en fenomenen op het grondgebied van de zone". De lokale politie staat dus in voor de lokale veiligheid, voor de openbare orde en rechtshandhaving binnen de zone.

De politiezone Regio Rhode & Schelde werkt in opdracht van zowel een bestuurlijke (politiecollege en politieraad) als gerechtelijke overheid (parket). De effectieve leiding en het beheer van het korps wordt in de politiezone Regio Rhode & Schelde waargenomen door de korpschef en zijn vier directies.

De politiezone Regio Rhode & Schelde is gelegen in de Provincie Oost-Vlaanderen en omvat de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Zij behoort tot het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft een totale oppervlakte van ongeveer 12.000 Ha en dient een dienstverlening te onderhouden voor ongeveer 68.000 inwoners.