Laatste nieuws

Nieuwe buurtinformatienetwerken operationeel!

De bestrijding van woninginbraken is voor de politiezone Regio Rhode en Schelde één van de voornaamste prioriteiten. Preventie en meer bepaald buurtinformatienetwerken (BIN's) zijn belangrijke schakels in deze strijd. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale politie en de bestuurlijke overheid met als doel de veiligheid te verhogen, aan informatie-uitwisseling te doen en de samenhang in de buurt te versterken.

Om onze politiezone nog beter te wapenen tegen woninginbraken en criminaliteit in het algemeen, werd er begin 2019 in het politiecollege beslist om in de volledige zone aan alle inwoners de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten bij een buurtinformatienetwerk. Onlangs werd deze dekking van de volledige politiezone met buurtinformatienetwerken gerealiseerd. Hiertoe werden enkele nieuwe BIN's worden opgericht, namelijk: BIN Merelbeke Centrum-Lemberge, BIN Balegem en BIN Gijzenzele-Landskouter. Daarnaast werd BIN Kwenenbos uitgebreid met de deelgemeenten Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen en kreeg de nieuwe naam BIN Merelbeke-Zuid.