Laatste nieuws

Agenda politieraad woensdag 30 september 2020

Op woensdag 30 september 2020 om 19u komt de politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde samen in het gemeentehuis van Melle.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

  1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 24 juni 2020.
  2. Goedkeuring interzonaal samenwerkingsakkoord FOCUS PZ Antwerpen voor de module WOCODO (woonstvastelling digitaal/controle domicilie).
  3. Kennisgeving van de verhuis van die dienst drugpunt naar het Bruinbos (nieuwbouw OCMW Merelbeke).
  4. Stand van zaken van de genomen beslissingen doorhet politiecollege betreffende de coronamaatregelen.(toelichting van de zonale cijfers en het handhavingsbeleid)
  5. Eedaflegging van 2 operationele personeelsleden ten behoeve van de interventiedienst (onder voorbehoud van slagen)

De dossiers liggen ter inzage bij hoofdcommissaris Yves Asselman, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. (Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71).