Laatste nieuws

Agenda politieraad 29 januari 2020

Op woensdag 29 januari 2020 om 19u komt de politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde samen in het gemeentehuis van Destelbergen.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Kennisgeving van het ontslag van dhr. Beliën Borchert als secretaris politieraad met ingang van 1/01/2020.
 2. Goedkeuring van de aanstelling van dhr. Van Gaver Tom als vervangend secretaris voor de politieraad van 29 januari 2020.
 3. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 23 oktober 2019.
 4. Vraag tot goedkeuring van 4 vacatures voor inspecteur van politie, ter vervanging van personeelsleden die uit dienst treden, ten behoeve van 2 INP wijk, 1 INP LRD & 1 INP verkeer.
 5. Vraag tot goedkeuring voor 3 vacatures voor hoofdinspecteur van politie, ter vervanging van personeelsleden die uit dienst treden, ten behoeve van 1 HINP wijk & 2 HINP LRD.
 6. Vraag tot goedkeuring van 1 vacature niveau B met specialisatie (informatica), voorzien in de nieuwe personeelsformatie, ten behoeve van de zonale steundienst.
 7. Vraag tot goedkeuring van 7 vacatures voor inspecteur van politie, voorzien in de nieuwe personeelsformatie, ten behoeve van 2 INP interventiedienst, 1 INP wijk, 2 INP onthaal, 1 INP DORP & 1 INP LRD.
 8. Toelichting van de procedure “onthaal op afspraak” bij de politie.
 9. Vaststelling van de voorwaarden voor de aankoop en de plaatsing van een kogelwerende balie site Melle.
 10. Activiteitenverslag van de dienst “ drugpunt”.
 11. Kennisgeving van de applicatie “OneNote” voor digitaal ter beschikking stellen van de dossiers voor de politieraad.
 12. Kennisgeving van het individueel financieel profiel van Belfius voor de politiezone.
 13. Kennisgeving van de aanstelling van mevr. Vanpachtenbeke Selina als secretaris van het politiecollege.

De dossiers liggen ter inzage bij hoofdcommissaris Yves Asselman, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. (Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71).