Missie, visie en waarden

De missie, visie en waarden van de politiezone Regio Rhode & Schelde worden samengevat in onze slogan:
Uw veiligheid, onze opdracht!

Vertrekkend vanuit onze missie bepaalden we onze visie en waarden:

MISSIE

"Moeder waarom leven wij?"

De politiediensten staan permanent in voor een correct en veilig verloop van de samenleving.

VISIE

Hoe pakken we dit aan?