Zonale Veiligheidsraad

De voorbereiding, het opstellen en de uitvoering van het ZVP vallen onder de bevoegdheid van de korpschef. De zonale veiligheidsraad komt regelmatig bijeen om het ZVP voor te bereiden, te bespreken en de uitvoering ervan te evalueren.

De zonale veiligheidsraad bestaat uit:

  • De korpschef Yves Asselman, hoofdcommissaris
  • De burgemeesters Filip Thienpont (Merelbeke), Dirk De Maeseneer (Melle), Elsie Sierens (Destelbergen) en Johan Van Durme (Oosterzele)
  • De Procureur des Konings Geert Merchiers, substituut Karine Vanhecke en de referentiemagistraat van onze politiezone, mevrouw Herlinde Van Steenkiste.
  • De bestuurlijk directeur coördinator Rudy Vervaet, hoofdcommissaris
  • De gerechtelijk directeur Luc Cap, hoofdcommissaris
  • De directeur operaties van de politiezone, commissaris Eric Vandeputte
  • De directeur communicatie & beleid van de politiezone, 1ste commissaris Ronny Decuyper
  • De directeur bestuurlijke politie en openbare orde, 1ste hoofdinspecteur Wim De Jaeger
  • Afgevaardigden van bovenvermelde personen of deskundigen