Je wijk

Naar aanleiding van de politiehervorming werd de wijkwerking en het onthaal binnen onze politiezone grondig gereorganiseerd. Er werd geopteerd om de vier wijkdiensten te behouden (één per gemeente). Bovendien is aan elk wijkcommissariaat een onthaalfunctie verbonden.

De wijkinspecteur is de politieambtenaar die het dichtst bij de bevolking staat; hij is de hoeksteen van een naar de gemeenschap gerichte politie. Aarzel dus niet om uw wijkinspecteur aan te spreken of om uw wijkcommissariaat binnen te stappen.

Vul hieronder jouw straat en huisnummer in en verneem bij welk wijkteam je terecht kan.