Onthaal

Bij de onthaaldiensten kan u terecht om klacht neer te leggen, aangifte te doen of informatie te vragen. Ook kan deze dienst u de nodige attesten bezorgen in geval van verlies of vernietiging van officiële documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs. Voor bepaalde misdrijven met name fietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en graffiti kan u via police-on-web snel en makkelijk elektronisch aangifte doen. Ook het aanmelden van alarmsystemen gebeurt via deze weg.

Waar bevinden onze onthaalpunten zich?

Aan elk commissariaat van onze politiezone is een onthaalfunctie verbonden met specifieke openingsuren. Het centraal onthaal in Merelbeke (Driekoningenplein 20) heeft ruimere openingsuren. Zo kan u er alle weekdagen terecht tussen 08:00 uur en 19:00 uur en op zaterdag tussen 09:00 uur en 13:00 uur. Op zondag zijn alle onthaaldiensten gesloten.