Algemeen politiereglement met zonale gelding

Sinds 1 oktober 2015 is er binnen het volledige grondgebied van de politiezone een nieuwe algemene politieverordening van kracht. Dit reglement omvat regels aangaande drie grote luiken:

  • Bepalingen i.v.m. openbare rust: geluidshinder, geurhinder, licht- en luchtvervuiling, andere vormen van hinder,…
  • Bepalingen i.v.m. openbare veiligheid: manifestaties, werkzaamheden, inname openbaar en privaat domein, rampen,…
  • Bepalingen i.v.m. openbare reinheid en gezondheid: algemene reinheid, grachten, aanplakkingen, afvalverbranding,…

Sinds 1 oktober 2015 is er binnen het volledige grondgebied van de politiezone een nieuwe algemene politieverordening van kracht. Dit reglement omvat regels aangaande drie grote luiken: