Basisfunctionaliteiten

De politiezone Regio Rhode & Schelde is dus één van de lokale politiezones. Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 17 september 2001, dient de lokale politie een minimale dienstverlening te verzekeren ten gunste van de bevolking. Deze dienstverlening vertaalt zich in zeven basisfunctionaliteiten wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.

De politiezone Regio Rhode & Schelde is dus één van de lokale politiezones. Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 17 september 2001, dient de lokale politie een minimale dienstverlening te verzekeren ten gunste van de bevolking. Deze dienstverlening vertaalt zich in zeven basisfunctionaliteiten wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.