Over ons

Sinds 1 januari 2001 zijn alle voormalige Belgische politiediensten geïntegreerd in één nieuwe politie, gestructureerd op twee niveaus:

de rijkswachtbrigades en de korpsen van de gemeentepolitie vormen de lokale politie.
de gerechtelijke Politie bij de parketten en de rijkswacht (behalve de brigades) vormen de federale politie.

Samen vormen zij de huidige politieorganisatie. (meer info)

In deze rubriek vind je meer uitleg over de werking van onze politiezone.

De politiezone Regio Rhode & Schelde is dus één van de lokale politiezones. Conform artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 17 september 2001, dient de lokale politie een minimale dienstverlening te verzekeren ten gunste van de bevolking. Deze dienstverlening vertaalt zich in zeven basisfunctionaliteiten wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, openbare orde en verkeer.

In deze rubriek vind je meer informatie over de Zonale Veiligheidsraad, de verschillende veiligheidsplannen en het zonaal veiligheidplan van onze politiezone.

De missie, visie en waarden van de politiezone Regio Rhode & Schelde worden samengevat in onze slogan:
Uw veiligheid, onze opdracht!

Sinds 1 oktober 2015 is er binnen het volledige grondgebied van de politiezone een nieuwe algemene politieverordening van kracht. Dit reglement omvat regels aangaande drie grote luiken:

  • Bepalingen i.v.m. openbare rust: geluidshinder, geurhinder, licht- en luchtvervuiling, andere vormen van hinder,…
  • Bepalingen i.v.m. openbare veiligheid: manifestaties, werkzaamheden, inname openbaar en privaat domein, rampen,…
  • Bepalingen i.v.m. openbare reinheid en gezondheid: algemene reinheid, grachten, aanplakkingen, afvalverbranding,…

Ben je geïnteresseerd in een job bij de politie? Je kan ofwel als operationele medewerker ofwel als lid van het administratief en logistiek kader werken binnen de geïntegreerde politie. Je komt hier ook te weten of onze politiezone momenteel openstaande vacatures heeft.