Openbare Orde

Het gaat niet louter over de ordehandhaving ter gelegenheid van eerder grote evenementen maar ook over alle andere punctuele of regelmatig terugkerende gebeurtenissen die op lokaal vlak de openbare orde kunnen verstoren en waarvan het goed verloop een politieaanwezigheid vereist.

Lokaal

De maatregelen die de handhaving van de openbare orde op lokaal niveau trachten te waarborgen worden uitgevoerd door het lokale politiekorps dat territoriaal gezien betrokken is, onder leiding en verantwoordelijkheid van de burgemeester.

Enkele voorbeelden: commerciële gebeurtenissen (markten), sportevenementen(wielerwedstrijden, joggings,…), religieuze gebeurtenissen, vervoer van goederen, culturele gebeurtenissen, rampen, niet nader te bepalen volkstoelopen, ea.

Federaal

De minister van Binnenlandse Zaken kan de lokale politie opvorderen teneinde de openbare orde te handhaven of te herstellen in een andere zone. De lokale politie moet alle vorderingen uitvoeren tot beloop van een wel bepaald gedeelte van haar jaarcapaciteit.

Waar vindt u ons?

De dienst Openbare orde van de politiezone Regio Rhode & Schelde is gehuisvest in het commissariaat Merelbeke.